Program oversikt / Program Overview

 

Monday 02. June  Theme: Integrated care - an international day focusing on strategic actions and examples of projects

Mandag 02. juni Tema: Integrert omsorg - en internasjonal dag med fokus på strategiske tiltak og eksempler på prosjekter

Senter for eHelse og omsorgsteknologi har flere EU-prosjekter og er med i et europeisk nettverk. I år har vi laget en internasjonal dag og invitert noen forskere fra disse prosjektene og nettverket.

Health APP
Welfare Technology


Tirsdag 03. juni   Tema: Velferdsteknologi i nasjonalt og regionalt perspektiv


Tuesday 03 June Theme: Welfare Technology from a national and regional perspective

Det skjer mye spennende ute i kommunene og mange nye prosjekter er startet opp. Vi har fokus på noe av dette denne dagen.

Onsdag 04. juni   Tema: Omsorg på avstand, bruk av velferdsteknologi i praksis

Wednesday 04 June Theme: Telecare: the use of welfare technology in practice

Det er viktig å dele erfaring fra prosjekter, og omsorg på avstand er viktig i mange sammenheng. Denne dagen er programmet i samarbeid med Diakonhjemmet Høgskole, Oslo

Telehealth