eHelseUKA 2015

Onsdag 03. juni 2015 Tema: Velferdsteknologi - til glede (?)

Sted / Location: Universitetet i Agder, Campus Grimstad, Auditorium A2 135

Tid / Time

Tema / Theme

Foreleser / Speaker

08:00 – 09.00

 Registration

 -

09.00 – 09.40 Hvordan kan HD jobbe med Velferdsteknologiprogrammet fremover? Hvordan holde oppe driven? Astrid Nyeng, Prosjektleder at Helsedirektoratet, Avd. Digitale Innbyggertjenester, Divisjon e-helse og IT
09.40 – 10.10 Forventninger til velferdsteknologi Ruth Grung, Stortingets Helse- og omsorgs komité
10.10 – 10.30 Pause med kaffe/te/frukt  
10.30 – 11.00 Brukere og pårørendes rolle ved utprøving og implementering av velferdsteknologi Kaia Paulsen, forsker ved Omsorgsbiblioteket, Senter for omsorgsfoskning-Øst

11.00 – 11.30

Brukermedvirkning i utforming og evaluering av velferdteknologi Berglind Smaradottir, Santiago Martinez, Universitetet i Agder, Senter for eHelse

11.30 – 11.50

Etablering av Helsevakt og innføring av velferdsteknologi i Fredrikstad
Ulf Harry Evensen, leder for Smaalensveven for Indre-Østfold kommunene
11:50-12:20 Lister-regionen Velferdsteknologi prosjekt Lenger i eget liv Kompetanseheving og holdningsskapende arbeid
(Inkl Filmen med Robert Stoltenberg)
Cecilie Karlsen

12.20 - 13.20

Lunsj Uglandstua
13.20 – 13.30 Video: My Right to Choose  

The Innovation of Telecare in Tameside. UK

Video: Lyrics by Mel Rayson and Graham Yeates. Music and singing by Graham Yeates

13.30 – 13.40

Telemedisin Samhandling i Østre Agder Ståle Sjaavaag
13.40-14:00 Erfaringer med telemedisin – kommunalt perspektiv Birgitte Vabo
Camilla Gabrielsen
Ståle Sjaavaag
14:00-14:10 SAMSPILL – varslings – og lokaliseringsteknologi Gro Anita Fosse
14:10-14:20 LCP i Profil John Horve

14.20 – 15:00

Standardisering av velferdsteknologi Lars Kristian Roland, Helsedirektoratet
15.00 – 15.20 Pause  
15.20 – 15.50 eHelse TestLAB - Continua sertifisering Rune Fensli, Universitetet i Agder og Ann-Elisabeth Ludvigsen, Devoteam

15.50 – 16.10

SSHF, arbeid innen eHelse Per W Torgersen, Teknologidirektør,
Sørlandet sykehus HF
16.10 – 16.30 Velferdsteknologi -- til glede eller besvær? Morten Øgård, Professor, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag
16:30-17:00 Lab Tour Berglind Smaradottir / Santiago Martinez

 

Back to program overview