Program oversikt / Program Overview

 

Tuesday 02. June  Theme: Active and Healthy Ageing - How to organize the health care services in the future

Tirsdag 02. juni Tema: Integrert omsorg - en internasjonal dag med fokus på strategiske tiltak og eksempler på prosjekter

Senter for eHelse og omsorgsteknologi har flere EU-prosjekter og er med i et europeisk nettverk. I år har vi laget en internasjonal dag og invitert noen forskere fra disse prosjektene og nettverket.

Dagen er internasjonal, med foredrag på engelsk.

Welfare Technology
Telehealth


Onsdag 03. juni   Tema: Velferdsteknologi - til glede (?)


Wednesday 03 June Theme: Welfare Technology - useful technologies (?)

Det skjer mye spennende ute i kommunene og mange nye prosjekter er startet opp. Vi har fokus på noe av dette denne dagen.

Denne dagen er nasjonal, med foredrag på norsk.