eHelseUKA 2015

Presentasjon av foredragsholdere / Presentation of speakers

 

  Speaker Talk description
Bjørn Astad
Dep. Manager, Ministry of Health and Care Services, Norway
Future perspectives on Integrated Care and Quality of Services

This speach is held together with senior advisor Darlén Gjølstad.
Darlén Gjølstad
Senior Advisor, Ministry of Health and Care Services, Norway
Future perspectives on Integrated Care and Quality of Services

This speach is held together with Dep. Manager Bjørn Astad.
George Croocks, Prof.

NHS 24 / Scottish Centre for Telehealth & Telecare. Director. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Professor George Crooks is currently the Medical Director for NHS 24 and Director of the Scottish Centre for Telehealth & Telecare. NHS 24 is the national provider of telehealth services for the whole of Scotland currently providing the majority of its services via telephony, the web and digital television. He is responsible for the quality, safety and effectiveness of all clinical services and the development of new services in partnership with other NHS organisations. George was a General Medical Practitioner for 23 years in Aberdeen latterly combining that role as Director of Primary Care for Grampian. George was elected President of the European Health Telematics Association in February 2012 and is a Board member of the European Connected Health Alliance. He leads the Integrated Care Action Group on behalf of the European Commission within the European Partnership for Active and Healthy Ageing. He is Chair of the Scottish Digital Health and Care Innovation Programme Board, leading on the at scale delivery of telehealth and telecare services and also the Chairman of the Digital Health Institute in Scotland, a partnership between academia, industry and health and care delivery organisations delivering innovation in technology and design that can provide safe, effective and sustainable health and care solutions and create economic growth in Scotland.

He was awarded an OBE in the Queen's New Year Honours List 2011 for services to healthcare.

Web site: http://www.sctt.scot.nhs.uk/

Ragnhild Hellesø Ragnhild Hellesø

Institute of Health and Society, University of Oslo.

Her research interest is coordination, continuity and collaboration in health care service. In particular how ICT influences the quality of information and how ICT supports the clinicians in their collaboration and information work when they provide long-term health care for home-dwelling patients.

I will first address the demographic changes from a coordination perspective in health care service. Thereafter, ICTs contribution in patient transition situations will be highlighted.
Borja Arrue Borja Arrue Astrain

Project and Policy Officer at AGE Platform Europe.

He specialized in Social Policy through working experiences at the European Social Observatory as well as the Directorate of Social Policies of the European Commission. He currently works at AGE Platform Europe, European social NGO advocating for the rights of older people, against discrimination and for the modernisation of social protection to face demographic ageing. He ensures the involvement of the NGO in European projects on long-term care, healthcare and demographic change, and he is also involved in building the case for adequate public support for long-term care needs. He holds a BA in Political Science from the University of the Basque Country (Spain) and a MA in European Affairs from Sciences Po Paris.

- The ongoing demographic change in Europe and the increasing long-term care needs. The challenges and the EU level initiatives
- The new paradigm of independent living and active and healthy ageing
- The integration of health and social care with ICT support: stakes and older people’s perspectives – which I will build mostly on the results obtained within SmartCare, an EU project on ICT-supported integrated care in which AGE leads the Users’ Advisory Board.
Elisabeth Holen Rabbersvik

Elisabeth Holen Rabbersvik

Songdalen kommune
FoU-leder Utviklingssenter for Sykehjem og Hjemmetjenester(USHT)
Arbeidsbakgrunn: Sykepleier i kommune og spesialisthelsetjeneste, Stipendiat ved UiA.

 


A short presentation of a qualitative case study of inter municipal health care services.

Maud Diemer, MSc, BA

Senior Advisor Social Participation, CMO STAMM.

Expert on European Grants, stimulates Dutch organisations in the area of welfare, care, education, labour market and research to benefit more from European funding opportunities. CMO STAMM is the centre of expertise in the social domain in the northern part of the Netherlands. The focus is always aimed on the inclusion of people with fewer opportunities in the society, young or old, employed or unemployed, healthy or unhealthy.

Formal volunteering in the Netherlands is quite common. More than 40% of the Dutch population is involved in volunteering work on a regular base. Volunteering brokerage services help to promote and stimulate volunteering. Future challenges are how to reach out for youngsters, clarification of rules, laws, acts and instructions concerning volunteering work.
Nard Schreurs

Prosjektleder ehelse, IKT-Norge. Tidligere journalist i Computerworld og redaktør It-helse. Asnvarlig for Healthworld-konferanse (2010-13) og EHiN 2014 og 2015.

Metering. Measuring. Monitoring. What does it means for our health and our healthcare system?
Nils Petter Oveland

Kommer fra Arendal. Han avla medisinsk embetseksamen ved UiB i 2001, og har i etterkant arbeidet ved anestesiavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. I 2008 ble han stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han forsvarte sin doktorgrad om lungeultralyd ved det Med.- Odont. Fak., Klinisk Institutt 1, UIB i 2013. Har siden februar 2014 vært førsteamanuensis ved Nettverk for Medisinske Vitenskaper, Universitetet i Stavanger (UiS). Jobber i dag 70 % som luftambulanselege ved SUS og 50 % som førsteamanuensis ved UiS. Hovedinteresseområde er avansert ”point-of-care” diagnostikk.

Foredraget vil være todelt
1) Erfaringer med innføring av avanserte pasientnære (Point-of-care) diagnostiske prosedyrer som ultralyd og CT i luftambulansetjenesten
2) Jeg vil videre vise hvordan vi kan bruke ultralyd i samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Her vil jeg vise hvordan ultralyd og videobilde kan overføres i sanntid mellom et sykehjem og en ”fjern-spesialist” på sykehus/hjemmevakt.
RuthGrung Ruth Grung
Stortingsrepresentant for Hordaland Arbeiderparti.
Medlem av Stortingets Helse- og omsorgskomite
 
Kaia Paulsen Kaia Paulsen

Forsker ved Senter for omsorgsforskning, Østlandet v/Høgskolen i Gjøvik, og er emneredaktør for emnet velferdsteknologi i Omsorgsbiblioteket – Nasjonalt dokumentasjonssenter for forskning, innovasjon og utvikling i helse- og omsorgssektoren i kommunene. Hun jobber med en PhD-avhandling om brukerperspektivet hos ansatte i førstelinje i sosiale tjenester (tidligere sosialkontor, nå del av NAV). Hun er cand.polit, sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen. Hun har blant annet jobbet 7 år i NAV, primært med veiledning av langtidsledige og med tverretatlig samarbeid.

Innledningen vil gi en kort presentasjon av Omsorgsbiblioteket - Nasjonalt dokumentasjonssenter for forskning, innovasjon og utvikling i helse- og omsorgssektoren i kommunene, og status for arbeidet med å etablere biblioteket.
Velferdsteknologi er et av emnene som kommer til å ligge i Omsorgsbiblioteket.

Velferdsteknologi reiser nye spørsmål, utfordringer og muligheter når det gjelder hvem som er brukere og om brukeres medvirkning. Innledningen vil ta for seg hva publikasjoner basert på utviklingsprosjekter i velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene sier om
- Hvilke erfaringer brukere og pårørende har med velferdsteknologi.
- Hvordan brukere og pårørende har medvirket.

Berglind Smaradottir

Senter for eHelse, Universitetet i Agder, Doktorgradstipendiat, Stipendiat i eHelse&IKT siden 2010. Tidligere arbeidet som sykepleier og med helseøkonomi.

Beskrive av hvordan brukermedvirkning er gjennomført i prosjekter ved Senter for eHelse
Santiago Martinez

Senter for eHelse, Universitetet i Agder, Post doc/Forsker.

 
UlfHarry Ulf Harry Evensen

Prosjektkoordinator for velferdsteknologi i Fredrikstad. Arbeidet med velferdsteknologi siden 2011. Mangeårig prosjektleder og leder av Smaalensveven for Indre Østfold kommunene.

Presentasjon av digital plattform for velferdsteknologi og trygghetssignal for bolig og institusjon og forutsetning for etablering av Helsevakt
 MarianneHolmesland Marianne Holmesland

Prosjektkoordinator for velferdsteknologi or telemedisin, Helsenetverk Lister, Kvinesdal kommune.
 
Birgitte Vabo

Kols koordinator og prosjektleder pilot Kristiansand U4H Kristiansand kommune
Erfaringer kommunene har fått med bruk av telemedisin i forbindelse med U4H prosjektet
Rune Fensli

Professor og forskningsleder ved Senter for eHelse, Universitetet i Agder.

Han har bakgrunn innen medisinsk teknologi og trådløse sensorer, og forsker nå innenfor samhandling og utvikling av ny teknologi for helsetjenestene.
Presentasjonen vil omfatte behovet for standardisering innenfor velferdsteknologi, og hva det vil medføre at Helsedirektoratet satser på Continua rammeverket.
Universitetet i Agder er partnere i Continua, og dette er en være viktig samarbeidsarena for å påvirke bruk av fremtidige standarder.
AnnElisabeth  Ann-Elisabeth Ludvigsen

Presentasjonen vil beskrive hvordan eHelse Test- og sertifiserings LAB i Grimstad vil gi muligheter for utprøving, test og sertifisering av eHelse produkter og tjenester.
CecilieKarlsen  Cecilie Karlsen

Prosjektleder «Lenger i eget liv»
Helsenettverk Lister
Sykepleier, master i Helse og sosial informatikk


Kort innledning om prosjektet "Lenger i eget liv"
Film med Robert Stoltenberg (14.5 min)
Morten Og Morten Øgård

Professor institutt for statsvitenskap og ledelsesfag UiA. Har bistilling ved UC-Berkeley.

Oppsummering og refleksjon over tema som har blitt drøftet på konferansen
LarsKristianRoland  Lars Kristian Roland

Helsedirektoratet, Løsningsarkitekt Avdeling for innbyggertjenester

En gjennomgang av utkastet til relevante teknologier og arkitektur for velferdsteknologi i Norge.
John A. Horve John A. Horve

Systemansvarlig IKT Helse og omsorg ved LMT Setesdal (et vertskommunesamarbeid mellom Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes kommune)

Sitter i styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet og er en del av KomUt nettverket

Har tidligere vært med å sette i gang elektronisk samhandling mellom Sørlandet sykehus HF og alle 30 kommunene på AgderLiverpool Care Pathway (LCP) er en tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende og deres pårørende. Denne kan brukes ved alle forventede dødsfall og fungerer som retningslinje for behandling og pleie, som et dokumentasjonsverktøy og har som mål å kvalitetssikre omsorgen.

Planen benyttes på nesten 300 sykehjem og 70 hjemmesykepleiesteder i Norge. Fram til nå har dette vært papirbasert dokumentasjon, men nå er koden løst og ansatte i Profil-kommuner kan nå dokumentere LCP elektronisk.
Per W Torgersen

Sørlandet sykehus HF, teknologidirektør, Siv.ing. biofysikk og medisinsk teknologi + MBA økonomisk styring og ledelse, div lederstillinger i sykehus i mer enn tretti år
Hva er eHelse for SSHF, hva jobber vi med, og hvordan rigger vi oss for å møte brukernes forventninger i forhold til teknologisk utvikling.
GroAnitaFosse Gro Anita Fosse

Virksomhet helsefremming og innovasjon, Kristiansand kommune.
Jobber som fagkoordinator og prosjektleder innen velferdsteknologi.
Har en bachelor i sykepleie og en master i helse- og sosialinformatikk.
Har tidligere jobbet som sykepleier og avdelingsleder på sykehjem.

Erfaringer fra prosjektet Samspill, hvor Kristiansand kommunen prøver ut bruk av lokaliseringsteknologi (GPS) og medisindispenser.
AstridNyeng Astrid Nyeng

 Prosjektleder at Helsedirektoratet, Avd. Digitale Innbyggertjenester, Divisjon e-helse og IT
 
  Ståle Sjaavaag

Prosjekt/Saksbehandler. Enhet for omsorgstjenester. Risør Kommune