Diode-16

Elektron-hull-par

Institutt for IKT


Animasjonen SimReal

Et elektron som er bundet til et atom har mindre energi enn et som er fritt. Det kreves energi for å rive det løs fra atomet. Dermed blir det tilført energi.

Anta at vi sender en strøm av fotoner mot atomer. Hvert foton har energien Ef = hf. Dersom denne energien er stor nok, vil et foton kunne rive løs et bundet elektron. Elektronet blir fritt og etterlater seg en tom plass, et hull. Det blir dannet et elektron-hull-par.

Dersom elektron-hull-paret blir dannet i et elektrisk felt, vil elektroner trekkes mot feltretningen og hull med feltretningen. Dermed er de opphav til elektrisk strøm.

Ikke alle fotoner danner et elektron-hull-par. Dersom 10 fotoner danner 6 elektron-hull-par, har vi en kvantevirkningsgrad lik h = 0,6. Den forteller hvor effektiv prosessen er. Kan du anslå kvantevirkingsgraden til prosessen i animasjonen til venstre?