Diode-19

Følsomhet for fotodiode

Institutt for IKT


Animasjon 1  Animasjon 2 SimReal

Vi sender lys med konstant effekt inn på en fotodiode og observerer variasjoner i fotostrømmen.

Når bølgelengden på lyset varierer, vil vi se at fotostrømmen også varierer. Vi kan tegne en kurve som viser fotostrøm som funksjon av bølgelengde. For et bestemt bølgelengdeområde får vi maksimum strøm, dvs. at fotodioden er mest effektiv i dette området.

 
Lysets inntregningsdybde er også bølgelengdeavhengig. Lys med kort bølgelengde trenger ikke så dypt inn som lys med lang bølgelengde. Dette vil også påvirke fotostrømmen.
 
Når bølgelengden øker, vil fotonenergien avta og bli for liten til å rive løs elektroner. Dette ser vi ved at kurven for fotostrøm avtar raskt når bølgelengden overstiger en bestemt verdi.