Eksterne videoer UiA Logo

[Hovedmeny] [Hovedgalleri] [Matematikk] [Statistikk] [Fysikk] [Kjemi] [Biologi] [Hjelp]

NTNU 01

NTNU 02

Khan Acad.

Classical 1

Classical 2

Quantum 1

Quantum 2

Quantum 3


Eksterne videoforelesninger

Newton 01

Einstein

Relativitet

Relativity 1

Relativity 2
Samtidige hendelser
Simultan

SternGerlach

Rel. tid
Prof. Øyvind Grøn. Er det mulig å reise i tid?
Reise i tid

TwinParadox

Nordlys

Solen 1/3

Solen 2/3

Solen 3/3

Universet str.

Planetene

Planetstr.Universet

Jorda

Jorda
Jorda

Ladning

Elektroskop

K-oppladning

K-utladning

Ladning

Elektrisitet

Magn.felt 1

Magn.felt 2

MRI 01

MRI 02

MRI 03

MRI Fourier

Magn. fluks

Motor/Gen.

Transformator

Spole
Magnetisme

Magnetisme

Strømledn.

M.kraft 1

M.kraft 2

Thompson em

Massespek.

M kilde

Jordmagn.

Spole 2

Induksjon

Parallell

Induksjon

Mikrofon

Høyttaler

AC generator

Radio

Induksjon

Induksjon

Generator

Generator

Filter LP

Filter HP

Bernoulli 1

Bernoulli 2

Bernoulli 3

Bernoulli 4

Fly

Filter

Venturi

Coriolis 01

Coriolis 02

LaminarFlow
Fluid mekanikk

Ballong


Energi

Kj. Energi

FN. Energi 1

FN. Energi 2

NRK

Energi

Farger
NRK

Lys

Heisenberg01

Ang. moment

Heisenberg02

Kvantelys

Zeilinger

D.spalte

Kvantefys.

Hydrogen

Sammenfilt.

Sammenfilt.
Kvantefysikk

Kv.data

Krypt.

EPR

Dobbeltspalte

WF kollaps

Bølge/Part.

Tunneling

Fotoelek.

Q Conspiracy