eng SimReal - Eksempler UiA Logo   
   001  Matematikk - Kjeglesnitt - Parabel 001
   
  Grafen til fire parabel-funksjoner samt fire parabelfunkjonsuttrykk vises.
  Det er en en-til-en relasjon mellom grafer og funksjonsuttrykk.
  Oppgaven går ut på å bestemme disse relasjonene.
 

  

   
   002  Matematikk - Kjeglesnitt - Parabel 002
   
  Et genrelt funksjonsuttrykk for en parabel vises: y = ax2 + bx + c
  Koeffisientene a, b og c er oppgitt.
  Oppgaven går ut på å avgjøre hvilke egenskaper denne parabel-funksjonen har.
  Applikasjonen kan generere et ubegrenset antall randomiserte parabelfunksjoner.
 

   
   002  Matematikk - Kjeglesnitt - Parabel 003
   
  Grafen til en parabelfunksjon vises.
  To uttrykk for en parabelfunsjon er oppgitt:
  y = a(x-b)2 + c
  y = ax2 + rx + s

  Oppgaven går ut på å avgjøre noen egenskaper for denne parabelfunksjonen.
  Applikasjonen kan generere et ubegrenset antall randomiserte parabelfunksjoner.
 

   
   003  Matematikk - Greens Theorem
   
  Applikasjonen vises et vektorfelt og en lukket kurve i dette vektorfeltet.
  Oppgaven går ut på visuelt å bestemme kurveintegral/sirkulasjon og fluks i dette vektorfeltet
  ved å visualisere vektorfeltet, dets komponenter, enhetstangentvektor og enhetsnormalvektor.
  Videre går oppgaven ut på å visualisere sammenhengen i Greens teorem (tangentiell- og normal-teorem).
  Applikasjonen kan automatisk generere ulike vektorfelt.

   
   004  Fysikk - Partikkelbevegelse
   
  Applikasjonen viser partikkel-bevegelse (posisjonsvektor, hastighetsvektor, akselerasjonvektor og bane)
  for en gitt parametrisert bane.
  Etter noen sekunder endres banen samtidig med at den skjules.
  Deretter stopper partikkelen mens øyeblikksverdien av posisjons-, hastighets- og akselerasjons-vektorene vises.
  Oppgaven går ut på å bestemme partikklens momentane bevegelsesretning, avbøyning
  og hvorvidt partikkelen i øyeblikket er i ferd med å øke fartene eller bremse ned.

   
   005  Python in HTML
   
  Interactive Python applications can be embedded in ordinary web pages.
  This way you can public combine text, pictures and other ordinary web elements
  together with interactive programming.

  In this example you see an example of an Python application
  that draw the graph of two parabolas y = ax2. A custom function is used.
  Try to change the custom function so that the graph of two parabolas y = ax2 + b can be drawn.
  Advanced graphics is not used in this example.
  Click here for Interactive Python in HTML
  Click here for Digital Exam with Python and SimReal


MatRIC Logo