Fysikk UiA Logo
Oppgaver / Løsninger:
   01. Enheter / Vektorer            pdf2_E pdf2_S                
   02. Hastighet / Akselerasjon 1D        pdf2_E pdf2_S   
   03. Hastighet / Akselerasjon 2,3D     
   05. Newtons lover               pdf2_E pdf2_S          
   06. Arbeid / Kinetisk energi        
   07. Potensiell energi / Total energi     pdf2_E pdf2_S   
   08. Massesenter              
   09. Rotasjon                 pdf2_E pdf2_S              
   10. Rotasjonsdynamikk             pdf2_E pdf2_S            
   11. Likevekt                 
   13. Gravitasjon               
   14. Periodisk bevegelse            pdf2_E pdf2_S         


   20. Eksamensoppgaver

   30. Tempoplan

   Text  : Ordinary Exercises with solutions
   pdf2_E : Extra  Exercises
   pdf2_S : Extra  Exercises with Solutions

   Advanced Physics

MatRIC Logo