Lineær akselerator UiA Logo

[Hovedmeny] [SimReal]
Lineær-akseleratoren (strålemaskinen) befinner seg i et eget rom med stråleisolasjon mot omliggende rom.
Akseleratoren styres fra en PC i et nærliggende rom.
Via PC'en hentes pasient- og stråledata fra en pasient-database.
Innstilling og strålings-kontroll utføres fra denne PC'en.
Lineær-akseleratoren kan innstilles manuelt i strålingsrommet.
En egen PC plassert i det samme rommet viser innstillings-dataene.

Matematiske transformasjoner av medisinsk bildeinformasjon