DAT201 SimReal+ - Videoforelesninger / Videosimuleringer / Interaktive simuleringer / Oppgavegjennomgang / Anvendelser Eksterne videoer SimReal SimReal kalkulator UiA

Per Henrik Hogstad
P.H.Hogstad

Forelesning
Eksempler
Oppgaver
Løsninger

Video

Syntaks
Eksamen

Diskusjonsforum

Info
Timeplan
Ukeplan
Fagplan
Lab

Godkjente obl. oppg.

Linker


- Kap 01 Innledning
- Kap 02 Tabeller / Tabell-operasjoner
- Kap 03 Array-klasser
- Kap 04 Lister
- Kap 05 Abstrakte datastrukturer
- Kap 06 Ordnede / Sorterte lister
- Kap 07 Stakk
- Kap 08
- Kap 09 Tre
- Kap 10 Graf
- Kap 11 Mengde
- Kap 12 Hashing
- Kap 13 Sortering
- Kap 14 Algoritme-mønstre og problemløsing

- App A Java programmering
- App B Klasse-hierarki
- App C Java dokumentasjon
- App D Java 2 Platform, Standard Edition v 1.3.1 API Specification
- App E Flash / ActionScript 3.0
- App F Algoritme-analyse
- App G Matematisk induksjon

Universitetet i Agder, Grimstad