Prosjekt våren 2002


[Hovedmeny][Neste][Powerpointslides]
	 P02 Kantdeteksjon innen medisin vha Wavelets

	 001a Prosjekt 1 
	 001b Prosjekt 2 
 
	 002 Info
	 003 Generell bildebehandling - Wavelets
	 004 FoU / Prosjekter
	 005 Det Norske Radiumhospital (DNR) - Styring av lineærakselerator / Bildebehandling 
	 006 Stråleterapi / Pasientposisjon
	 007 Digital bildebehandling
	 008 Fysisk bilde / Digitalt bilde
	 009 Fargebilder
	 010 Bilderepresentasjon
	 011 Histogram
	 012 Gråtoneskalaer
	 013 Convolution
	 014 Frekvens
	 015 Fourier-transformasjon - Pulstog
	 016 Fourier-transformasjon - Enkeltbølger
	 017 Fourier-transformasjon - Sum av enkeltbølger
	 018 Fourier-transformasjon - Transformasjon av et begrenset område
	 019 Fourier-transformasjon - Transformasjonsendring ved fremmedelement
	 020 Wavelets - Generell informasjon
	 021 Wavelets - To anvendelsesområder: Signalbehandling / Bildebehandling
	 022 Wavelets - Transformasjon
	 023 Wavelets - Komprimering
	 024 End