Prosjekt våren 2002


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Prosjekt våren 2002.

Sidene inneholder generell informasjon om hva som til nå er gjort av arbeid på HiA (innen digital bildebehandling) og hva vi ønsker å utføre videre fremover (oppgavene kan spesifiseres mer hvis ønskelig, men studentene kan også komme med innspill avhengig av egne interesser).
Digital bildebehandling her ved HiA har sitt utspring i vårt samarbeid med Det Norske Radiumhospital i Oslo, men oppgavene kan gjerne være løsrevet fra medisinsk tilknytning.
Oppgaver vi svært gjerne vil ha gjennomført er bruk av Wavelets til gjenkjenning av ulike objekter i et bilde (eks: bestemmelse av kreftsvulster fra et røntgenbilde, MR-bilde, CT-bilde, ...).

Oppgavene er to-delt:
- Generell bildebehandling
- Bildebehandling vha Wavelets

Her finnes mange oppgave-muligheter (avgjøres i samarbeid med studenter), fra de helt elementære med enkel pixel-manipulering til de tyngre Wavelets-oppgavene hvor det er en fordel med relativt gode matematikk-kunnskaper. For studenter som velger Wavelets-oppgaver holder jeg ekstra-forelesninger innen Wavelets, samt videregående differential- og integralregning, vektorrom, basisfunksjoner, Hilbert rom og transformasjonsteori.