Digital bildebehandling


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
To-deling av prosjekt-oppgaver:
- Utvikle generelle bildebehandlingsrutiner
- Bruk av Wavelets i digital bildebehandling


Innenfor generell bildebehandling kan oppgavene variere fra helt enkle pixel-manipuleringer uten bruk av mye matematikk til mer komplekse operasjoner som sammen med Wavelets-oppgaver krever utstrakt bruk av avansert matematikk innen differential- og integralregning, lineśr algebra (matriser, basisfunksjoner, vektorrom, Hilbert rom, ...), transformasjonsteori (Fourier-transformasjoner, Wavlets-transformasjoner, ...).
Det er her Ýnskelig Ś dekke hele spektret av prosjekt-oppgaver.