FoU/Prosjekt - Det Norske Radiumhospital (DNR)


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
HiA har siden 1992 samarbeidet med DNR angående oppbygging av et nytt datasystem ved DNR.
Pr idag benyttes dette nye datasystemet ved de sentrale stråleterapisentrene i Norge (Det Norske Radiumhospital, Haukeland sykehus, Regionsykehuset i Trondheim, Regionsykehuset i Tromsø) samt en del andre stråleterapisentre i Europa.

HiA har vært involvert i følgende områder:
- Styring av lineær-akselerator
- Oppbygging av pasient- og personell-databaser
- Pasientposisjonsberegninger mht stråleterapi
- Matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon