Det Norske Radiumhospital (DNR)


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Styring av lineær-akselerator:
Lineær-akseleratoren befinner seg i et eget rom med stråleisolasjon mot omliggende rom.
Akseleratoren styres fra en PC i et nærliggende rom.
Via PC'en hentes pasient- og stråledata fra en pasient-database.
Innstilling og strålings-kontroll utføres fra denne PC'en.
Lineær-akseleratoren kan innstilles manuelt i strålingsrommet.
En egen PC plassert i det samme rommet viser innstillings-dataene.

Matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon består av bl.a. følgende:
- Digitalisering av røntgenbilder og annen medisinsk bildeinformasjon
- Støyfjerning
- Kantskjerping
- Glatting
- Midling
- Terskling i ulike nivåer
- Gradientberegninger
- Histogramberegninger
- Histogramutjevning
- Pseudofarging
- Flerlagsbilder
- Innlegging av strålingsfelter
- Innlegging av bildekommentarer
- Transformering: Fourier / Laplace / Wavelet
- Omforming til/fra DICOM-format
- Bildegjenkjenning
- .....