Stråleterapi / Pasientposisjon


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Stråleterapi - Pasientposisjon:
Når en pasient skal strålebehandles, er det viktig at strålene treffer på rett sted, dvs at sykt vev bestråles mens friskt vev får minst mulig stråling. Dette betinger at pasienten er plassert korrekt i forhold til strålene.
Ved eventuelle påfølgende behandlinger er det vikig å ha informasjon om i hvilken grad de foregående behandlingene har vært vellykkede mht til treffsted. Eventuelle avvik må korrigeres for i etterfølgende behandlinger.
Vi har utviklet et dataprogram som beregner nye pasientposisjoner ut fra opplysninger om tidligere behandlinger.