Digital bildebehandling


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Det meste av arbeidet de siste årene har vært knyttet til matematisk behandling av medisinsk bildeinformasjon.
Et fysisk bilde (input image) transformeres vha en computer til et digitalt bilde (output image).
I det fysiske bildet vil gråtonene/fargene gå kontinuerlig over i hverandre.
I det digitaliserte bildet deles bildet opp i punkter og hvert punkt blir tilordnet et tall (eller en kombinasjon av tall) svarende til de enkelte gråtonene (eller fargene).
Bildebehandling vil nå bestå i å operere på disse såkalte pixelverdiene.