Fysisk bilde


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
I det fysiske bildet (som her er et gråtonebilde) vil gråtonene gå kontinuerlig over i hverandre.
Derfor kalles bildet for et analogt bilde.
I det digitaliserte bildet deles bildet opp i punkter og hvert punkt blir tilordnet et tall svarende til de enkelte gråtonene.
Bildebehandling vil nå bestå i å operere på disse såkalte pixelverdiene.
Her har vi antatt at pixelverdiene ligger i intervallet [0,255] dvs kan anta 256 ulike verdier med verdien 0 svarende til hvitt og verdien 255 svarende til sort.