Fargebilder


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
I et gråtonebilde representeres de enkelte pixlene i bildet ved et tall i intervallet [0,255]. I et fargebilde kan vi få frem fargene ved en passende blanding av fargekomponentene rød, grønn og blå (RGB). Hver av disse fargekomponentene representeres vha et tall i intervallet [0,255]. Høyt tall betyr mye av en farge.

Eksempel på ulike farger knyttet til et pixel:
- Rød: RGB = [255,0,0]
- Grønn: RGB = [0,255,0]
- Blå: RGB = [0,0,255]
- Hvit: RGB = [255,255,255]
- Sort: RGB = [0,0,0]

Vi kan lage et gråtonebilde ut fra et fargebilde ved å sette alle tre RGB-komponentene like (eks: [197,197,197]). Jo høyere verdi, jo lysere gråtoner.