Gråtoneskalaer - Histogramutjevning


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
På foregående side ble vist et såkalt histogram.
Et slikt histogram kan gi mye verdifull informasjon om et bilde.
F.eks. vil en slik opphopning av pixel-verdier rundt et snevert område (her rundt midten av skalaen) bety at kontrasten er dårlig i dette området og at verdifull informasjon derfor kan være vanskelig å lese ut av det opprinnelige bildet. Det vil derfor være ønskelig å kunne spre gråtone-verdiene i dette området (øke kontrasten i dette området) for lettere å kunne se detaljene.
Det finnes en egen matematisk metode for best mulig spredning av gråtone-verdier.
Denne metoden kalles for histogram-utjevning.

Til venstre vises røntgenbildet etter en slik histogramutjevning.
Den røde grafen viser grafisk denne matematiske omregningen.
Den horisontale aksen representerer de opprinnelige pixel-verdiene, den vertikale aksen representerer de nye beregnede pixel-verdiene.
Der grafen er brattest, har det vært behov for mest spredning (mest økning av kontrasten), dette gjelder de to områdene rundt midten av skalaen hvor det opprinnelig var en opphopning av gråtoneverdier.