Convolution


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Det vil ofte være behov for å finne ulike objekter i et bilde (innen medisin: Svulster, ...).
Det finnes ulike metoder for slik gjenfinning av objekter.
Første steg i slik gjenfinning er å finne omrisset (kantene) av et objekt.
Til venstre vises et konstruert bilde bestående av to firkanter (en sort og en grå) og en sirkel.
I dette bildet er det selvfølgelig enkelt med det blotte øyet å se de ulike objektene i bildet, men dette bildet er valgt for enkelt å kunne vise prinsippet.

Convolution er en matematisk metode som blant annet kan benyttes til å bestemme kanter (omriss) av ulike objekter i et bilde.
Ved convolution lages en matrise (to-dimensjonal tabell som her vises midt på bildet). Kantene av objektene kan her bestemmes ved å legge inn tallene -1 og 8 som vist på bildet. Denne matrisen scannes over bildet og matrise-multipliseres med underliggene pixel-verdier (8-tallet sørger for at brå overganger utheves, mens -1-tallene sørger for at ikke-brå overganger viskes ut). Resultatet vises til høyre og inneholder omrisset av disse tre objektene.