Frekvens


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Til nå har vi sett hvordan vi kan representere et digitalt bilde vha av pixel-verdier i et gitt intervall (eks. [0,255]) eller grafisk representert som et søylediagram med rektangulære søyler.

I svært mange tilfeller viser det seg (utrolig nok) at det kan være hensiktsmessig å erstatte disse rektangulære søylene med en sum av spesielle funksjoner (ofte trigonometriske funksjoner som sinus og/eller cosinus-funksjoner).
At en slik erstatning er mulig ble første gang vist av matematikeren Fourier (derav navnet Fourier-teori og Fourier-transformasjon som vi skal se på seinere).

Fourier viste at en 'nesten hvilken som helst funksjon' kan erstattes av en sum av sinus- og cosinus-funksjoner.

Til venstre vises to ulike sinus-funksjoner.
Vi ser at begge funksjonene svinger opp og ned.
Den nederste funksjonen svinger hurtigere enn den øverste (tettere svingeforløp) og vi sier at den nederste funksjonen har høyere frekvens enn den øverste funksjonen.
Frekvens er antall svingninger pr tidsenhet (eller pr lengde-enhet i bildesammenheng).