Fourier-transformasjon - Sum av enkeltbølger


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Bildet viser en fortsettelse fra forrige side hvor enkeltbølgene i Fourier-rekken var tegnet inn.
Her vises summen av alle disse enkeltbølgene (på figuren er 5 ledd tatt med i rekken). Vi ser at denne summen stemmer relativt bra overens med det opprinnelige pulstoget.