Wavelets - Komprimering


[Hovedmeny][Forrige][Neste]
Komprimering av et bilde vha JPEG og Wavelet.

Øverst til høyre vises originalt bilde.
De to andre bildene viser det opprinnelige bildet etter at det er komprimert med en faktor 50, til venstre vha JPEG, til høyre vha Wavelet.
JPEG har vært en av de dominerende komprimeringsteknikkene inntil nå (benytter bl.a. Fourier-transformasjon). Etter at Wavelets-metoden ble utviklet, er denne i ferd med å ta over, og JPEG2000 benytter seg av Wavlets.
På bildet ser vi helt tydelig forskjell i resultatet av disse to komprimeringsmetodene, for Wavelets-transformasjonen er det nesten umulig å se at noe informasjon er gått tapt.