Per Henrik Hogstad: Undervisningsfag ved Universitetet i Agder

UiA Logo
[Per Henrik Hogstad]
   Matematikk
     Realfag
	 MA-209  Matematikk 3
     MA-005  Matematikk - Forkurs
     MA-xxx  Matematikk / Fysikk - Forkurs
     MA-xxx  Matematikk     - Forkurs   - Versjon 2.0
     FY-xxx  Fysikk       - Forkurs
	 MA-012  Matematikk - Realfag
     MA-159  Matematikk 2
     MA-0115 Matematikk II
     MA-421  Digitale verkt�y i matematikkundervisning
     MA-421  Digitale verkt�y i matematikkundervisning 2016
     MA-421  Digitale verkt�y i matematikkundervisning 2017
     MA-421  Digitale verkt�y i matematikkundervisning 2019
     MA-421  Digitale verkt�y i matematikkundervisning 2020
     Ma-mmmm Matematisk modellering
	 Ma-xxxx Matematiske emner
	 MA-yyyy Mathematica
     Ma-zzzz Anvendelser av matematikk og fysikk
	 MA-tttt Topologi
	 DATxxxx Wavelets
     Laplace Laplace
	 SimReal SimReal
     SimRealN SimReal - Net
     SimReal3 SimReal v 3.0 (under construction)
     IBE   Inquiry Based Education

   Fysikk
	 FYS105  Fysikk  (FYS105-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122)
	 SimReal SimReal

   Statistikk
	 Ma-1640 Statistikk  
	 SimReal SimReal

   Informatikk
	 DAT0520 Grunnkurs programmering    / C++
	 DAT2126 Objektorientert programmering / C++
	 DAT201  Algoritmer og datastrukturer  / C++ / Java    
	 DAT2002 Dataverkt�y II         Programutviklingsverkt�y
	 DAT202  Databaser           Grunnleggende databaser m/SQL,Centura
	 DAT2820 Databaser II          Videreg�ende databaser m/SQL,Centura
	 DAT1002 Databaser           Siv.Ing. m/SQL,Centura
	 DATxxxx Java           
	 DAT223  Flash programmering - ActionScript 2.0
	 DAT223  Flash programmering - ActionScript 3.0 
	 DATxxx  SimReal - parAbel Matematikk/Statistikk/Fysikk                
	 DATxxxx Digital bildebehandling
	 DATxxxx Wavelets
     JavaScript

	 DAT2600 Prosjekt - Digital bildebehandling

   Video-forelesninger
	 SimVideo Video-forelesninger


Wavelets Simulering Undervisningsprogram innen Matematikk, Statistikk, Fysikk og Informatikk SimReal Informasjon om Matematisk Naturvitenskapelige fag