SimReal: Realfag - Fysikk - Streaming - Per Henrik Hogstad UiA Logo   
   K00  Innledning
0.17.45 Innledning 0.27.45 Matematikk/Fysikk/Medisin 0.40.20 SimReal - Ny versjon av SimReal 0.48.40 Kreativitet 0.53.40 Generell info

   
   K01  Enheter / Vektorer
1.18.20 Enheter 1.23.45 Vektorer + div matematikk

   
   K02  Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 1 dim
1.23.45 Gjennomsnittshastighet 1.40.20 Momentanhastighet

   
   K02  Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 1 dim (forts.)
0.21.00 Momentanhastighet (forts.) 0.26.30 Momentanakselerasjon 0.29.15 Eks: Gitt posisjon som funksjon av tiden, finn hastighet og akselerasjon 0.45.30 Veilovene 1.23.45 Veilovene ved konstant akselerasjon 1.28.45 Veilovene - Oppsummering 1.30.30 Gitt en av størrelsene posisjon/hastighet/akselerasjon, finn de to andre størrelsene 1.36.45 Eks: Gitt akselerasjon som funksjon av tiden, finn hastighet og posisjon

   
   K02  Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 1 dim (forts.)
0.17.00 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon / Veilovene - Oppsummering 0.23.30 Eks: Gitt akselerasjon som funksjon av tiden, finn hastighet og posisjon (forts.) 0.32.55 Eks: Gitt akselerasjon som funksjon av tiden, finn hastighet og posisjon - Simulering 0.38.00 Oppgave 2.4 e) 0.40.40 Graf-betraktninger

   
   K03  Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 2,3 dim
0.48.40 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon / Veilovene 1 dim - Oppsummering 0.50.40 Vektorer 1.16.45 Vektorer - Simulering - Bil Stempel 1.23.00 Hastighets-vektor - Vektor-derivasjon 1.30.35 Akselerasjons-vektor (Obs: Feil i tidsrommet 1.32.47-1.33.50 - Korrigert ved tidspunkt 1.46.20) 1.38.20 Simulering av hastighets- og akselerasjons-vektor 1.42.40 Simulering av partikkelbevegelse 1.46.20 Akselerasjons-vektor (korrigering) 1.48.00 Veilovene 1,2,3 dim 1.56.20 Eks: Gitt akselerasjon, finn hastighet og posisjon

   
   K03  Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 2,3 dim (forts.) + K05 Newtons lover
0.14.30 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon / Veilovene - 1,2,3 dim - Oppsummering 0.25.20 Eks: Gitt akselerasjon, finn hastighet og posisjon (forts.) 0.36.40 Eks: Gitt hastighet, finn akselerasjon og posisjon 0.48.40 Eks: Gitt hastighet, finn akselerasjon og posisjon - Simulering 0.56.00 Simulering: Skrått kast / Fritt fall 1.17.00 Skrått kast 1.23.00 K05 Newtons lover 1.39.40 Newtons gravitasjonslov - Tyngde 1.47.20 Varierende masse - Strikkhopp 1.50.50 Fritt fall i verdens største vakumkammer 1.55.05 Hopp uten fallskjerm

   
   K05  Newtons lover
1.23.00 Newtons lover 1.39.40 Newtons gravitasjonslov - Tyngde 1.47.20 Varierende masse - Strikkhopp 1.50.50 Fritt fall i verdens største vakumkammer 1.55.05 Hopp (fra fly, 7620 m) uten fallskjerm

   
   K05  Newtons lover (forts.)
0.16.10 Newtons første, andre og tredje lov (repetisjon) 0.29.00 Bruk av Newtons lover - Strategi 0.32.20 Eks: En kloss på et bord 0.47.10 Eks: To klosser på et bord 1.17.20 Eks: Akselerometer 1.38.20 Eks: Akselerasjon av en ballong i en bil 1.43.40 Eks: Lodd, trinse, kloss og bord

   
   K05  Newtons lover (forts.)
0.19.00 Newtons lover - Strategi - Oppsummering 1.19.20 Eks: Bilmotor som henger i tre kjettinger 0.43.30 Eks: Atwoods maskin 0.47.30 Eks: Talje 0.55.00 Friksjon 0.57.00 Sirkelbevegelse 0.59.50 Kjøring i flat kurve - Friksjon 1.00.45 Kjøring i dosert kurve - Uten friksjon 1.17.30 Sirkelbevegelse med konstant banefart

   
   K08  Massesenter og bevegelsesmengde
1.19.40 Massesenter - Def 1.25.50 Massesenter - Simulering 1.31.20 Newtons 2.lov på utvidet form F = macm 1.34.25 Massesenter - Diskret massefordeling (Punktpartikler massefordeling) - Def 1.42.10 Massesenter - Diskret massefordeling (Punktpartikler massefordeling) - Eks 1 1.46.30 Massesenter - Diskret massefordeling (Punktpartikler massefordeling) - Eks 2 1.53.40 Massesenter - Kontinuerlig massefordeling - Def

   
   K08  Massesenter og bevegelsesmengde(forts.)
0.16.00 Massesenter - Def (repetisjon) 0.20.15 Simulering: Massesenter til et punktpartikkelsystem 0.21.55 Simulering: Astrofysikk 0.24.40 Massesenter - Diskret og kontinuerlig massefordeling - Def (repetisjon) 0.31.20 Eks: Massesenter i en trekant 0.51.00 Bevis av Newtons 2.lov på utvidet form F = macm 1.19.00 Bevegelsesmengde - Def 1.29.30 Bevegelsesmengde - Eks 1.41.20 Bevegelsesmengde - Simulering: Kollisjon mellom to partikler 1.44.35 Simulering: Biljard-kuler

   
   K09  Rotasjon
1.47.20 Vinkler - Grader / Radianer 1.55.45 Simulering: Vinkler

   
   K09  Rotasjon (forts. 1)
0.16.50 Vinkelhastighet / Vinkelakselerasjon / Rotasjonsligninger - Def 0.37.05 Eks: Gitt kontant vinkelhastighet, finn vinkel 0.43.00 Eks: Gitt konstant vinkelakselerasjon, finn vinkelhasighet og vinkel - Simulering 0.49.00 Eks: Gitt variabel vinkelakselerasjon, finn vinkelhasighet og vinkel 0.55.05 Sammenheng mellom hastighet, vinkelhastighet og vinkelakselersjon 1.17.00 Tangentiell og radiell vinkelakselerasjon 1.20.00 Simulering: Vinkelhastighet / Vinkelakselerasjon 1.24.00 Eks: Sykkel-kjede 1.32.00 Eks: Flypropell m/simulering 1.44.00 Vinkelhastighet som vektor

   
   K09  Rotasjon (forts. 2)
0.10.45 Vinkelhastighet / Vinkelakselerasjon / Rotasjonsligninger - Rep 0.21.20 Vinkelhastighet og vinkelakselerasjon som vektor 0.38.30 Sykloide m/simulering 1.29.45 Rullende hjul - Oppsummering 1.38.30 Arbeid / Energi

   
   K09  Rotasjon (forts. 3)
0.16.10 Rotasjon - Oppsummering 0.25.30 Rotasjonsenergi 0.39.40 Eks: Rotasjon av en partikkel rundt en akse 0.45.25 Eks: Rotasjon av tre partikler rundt en akse 0.59.30 Treghetsmomentet til en lang tynn stav om en akse gjennom et endepunkt 1.27.00 Treghetsmomentet til en lang tynn stav om en akse gjennom midtpunktet 1.34.50 Treghetsmomentet til en sylinder om senteraksen

   
   K09  Rotasjon (forts. 4)
0.16.50 Rotasjon / Treghetsmoment - Oppsummering 0.22.00 Parallellakseteoremet - Teorem 0.37.25 Parallellakseteoremet - Eks: Stav / Skive m/simulering 0.47.50 Normalakseteoremet - Teorem 0.55.00 Normalakseteoremet - Eks: Skive m/simulering

   
   K10  Rotasjonsdynamikk
1.21.00 Kraftmoment - Def (eks med vektstang) 1.31.00 Kraftmoment som vektor - Def 1.41.25 Kraftmoment som vektor - Simulering 1.42.50 Kraftmomentberegninger - Strategi 1.53.30 Eks: Skiftnøkkel

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 1)
0.17.15 Eks: To roterende hjul 0.38.00 Kraftmomentloven (sammenheng mellom kraftmoment og vinkelakselerasjon) 0.50.15 Eks: Trinse med lodd 1.43.50 Eks: Lodd, trinse, kloss og bord

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 2)
0.16.15 Eks: Lodd, trinse, kloss og bord (forts.) 0.39.20 Kraftmomentloven mht massesenteret 1.20.30 Eks: Jo-Jo 1.37.40 Kraftmomentloven mht en vilkårlig akse 1.47.50 Eks: Jo-Jo

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 3)
0.17.30 Rotasjonsdynamikk - Repetisjon 0.27.00 Eks: Roterende hjul med trekksnor - Med friksjon 1.33.00 Eks: Roterende hjul med trekksnor - Uten friksjon 1.52.00 Eks: Rulling av hjul opp en kant

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 4)
0.26.55 Rotasjonsdynamikk - Repetisjon 0.32.20 Eks: Lodd, to trinser, kloss og bord 1.23.00 Rotasjonsenergi 1.32.50 Eks: Massiv kule, massiv sylinder, hul kule, hul sylinder 1.51.30 Angulært moment - Spinn

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 5)
0.18.50 Angulært moment (forts.) 0.34.20 Spinn-satsen - Fast akse 0.50.30 Spinn-satsen - Vilkårlig akse - Roterende hjul 1.25.30 Video: Kunstløp på skøyter 1.27.00 Eks: Ballerina 1.37.55 Eks: Nøytronstjerne 1.48.10 Eks: Clutch-system

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 6)
0.20.20 Rotasjonsdynamikk - Rep 0.32.40 Dør + Kule m/simulering 1.18.00 Eks: Skive - Angulært moment - Spinn 1.37.50 Eks: Helikopter-styring 1.43.00 Gyroskop - Video

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 7)
0.17.30 Spinnsatsen - Rep 0.35.15 Eks: Person på roterende skive, roterende hjul

   
   K14  Periodisk bevegelse
0.17.00 Enkel harmonisk bevegelse (SHM) 0.33.00 Eks: Ultralyd 0.40.00 SHM - Eksperimentell bestemmelse av SHM-ligning

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.10.00 SHM - Posisjon/Hastighet/Akselerasjon 0.38.00 Matematisk utledning av SHM-ligning

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.10.00 SHM - Rep 0.16.30 SHM - Eks 0.26.15 SHM - Energi 0.26.15 SHM - Flere relasjoner 0.43.00 SHM - Eks

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.09.00 SHM - Eks (forts.) 0.20.00 Vertikal SHM 0.40.00 Vertikal SHM - Eks: Støtdemper i bil 0.26.15 SHM - Flere relasjoner 0.43.00 SHM - Eks

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.12.00 SHM - Rep 0.22.30 Sirkulær SHM 0.41.45 Matematisk pendel 0.26.15 SHM - Flere relasjoner 0.43.00 SHM - Eks

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.12.00 SHM - Rep 0.22.30 Sirkulær SHM 0.41.45 Matematisk pendel

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.09.00 Matematisk pendel (forts.) 0.16.00 Fysisk pendel 0.30.00 Spesialtilfeller av Matematisk pendel 0.40.00 Hull i jorden

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.12.00 SHM - Rep 0.20.00 Hull i jorden (forts.) 0.16.00 Fysisk pendel 0.30.00 Spesialtilfeller av Matematisk pendel 0.40.00 Hull i jorden

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.09.00 Dempede svingninger 0.16.00 Tvungne svingninger 0.27.00 Eks: Ordinær eksamen 2014 Oppg 2 0.30.00 Spesialtilfeller av Matematisk pendel 0.40.00 Hull i jorden

   
   K15  Mekaniske bølger
0.11.00 Bølger generelt 0.16.00 Mekaniske bølger 0.25.30 Transverselle og longitudinelle bølger 0.27.00 Periodiske bølger 0.40.00 Hull i jorden

   
   K15  Mekaniske bølger (forts.)
0.09.00 Bølgefunksjon 0.32.00 Bølgefunksjon - Eks: Bølger på en snor 0.47.00 Bølgeligning - Partiell derivasjon

   
   K15  Mekaniske bølger (forts.)
0.12.00 Bølgefunksjon - Rep 0.20.00 Bølgeligning (forts.) 0.35.00 Bølgeligning - Eks: Bølger på en snor 0.37.30 Bølgeligning - Eks: Bølger på en vertikal snor med lodd 0.45.00 Bølgeligning - Eks: Lydbølgehastighet i luft 0.49.00 Bølgeligning - Eks: Lydbølgehastighet i stål 0.49.00 Energi i bølger

   
   K15  Mekaniske bølger (forts.)
0.09.30 Superposisjon 0.18.45 Antirefleksjon 0.35.00 Stående bølger 0.25.00 Svevning 0.27.00 Svevning på piano 0.29.00 Matematisk beskrivelse av stående bølge 0.32.00 Normale svingninger på en streng (musikk-instrument) 0.36.00 Overtoner 0.36.00 Overtoner - Piano 0.40.30 Bestemmelse av lyshastigheten vha en mikrobølgeovn


   
   Rep01  Repetisjon / Eksamensoppgaver
1.18.00 Repetisjon 0.34.00 Eksamensoppgave - Ordinær eksamen 2015 oppg nr 1

   
   Rep02  Repetisjon / Eksamensoppgaver (forts.)
0.20.00 Eksamensoppgave - Ordinær eksamen 2015 oppg nr 1 (forts.) 0.35.00 Eksamensoppgave - Ordinær eksamen 2015 oppg nr 2

   
   Rep03  Repetisjon / Eksamensoppgaver (forts.)
0.34.00 Eksamensoppgave - Ordinær eksamen 2015 oppg nr 2 (forts.) 1.18.00 Eksamensoppgave - Ordinær eksamen 2016 oppg nr 3 1.30.00 Eksamensoppgave - Ordinær eksamen 2016 oppg nr 2 1.33.00 Oppgave 10.33
1.41.30 Eksamensoppgave - Ordinær eksamen 2010 oppg nr 2 1.48.00 Eksamensoppgave - Utsatt eksamen 2017 oppg nr 2


MatRIC Logo