SimReal: Realfag - Fysikk - Streaming - Per Henrik Hogstad UiA Logo   
   K00  Innledning
0.17.45 Innledning - Orientering om fysikk-kurs - Kursopplegg / Ressurser 0.27.45 Matematikk/Fysikk/Medisin 0.40.20 SimReal - Ny versjon av SimReal 0.48.40 Kreativitet 0.53.40 Generell info

   
   K01  Enheter / Vektorer
1.18.20 Enheter 1.23.45 Vektorer + div matematikk

   
   Vektorer (Matematikk)
0.00.00 Vektorer


MatRIC Logo