SimReal: Realfag - Fysikk - Streaming - Per Henrik Hogstad UiA Logo   
   K02  Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 1 dim
1.23.45 Gjennomsnittshastighet 1.40.20 Momentanhastighet

   
   K02  Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 1 dim (forts.)
0.21.00 Momentanhastighet (forts.) 0.26.30 Momentanakselerasjon 0.29.15 Eks: Gitt posisjon som funksjon av tiden, finn hastighet og akselerasjon 0.45.30 Veilovene 1.23.45 Veilovene ved konstant akselerasjon 1.28.45 Veilovene - Oppsummering 1.30.30 Gitt en av størrelsene posisjon/hastighet/akselerasjon, finn de to andre størrelsene 1.36.45 Eks: Gitt akselerasjon som funksjon av tiden, finn hastighet og posisjon

   
   K02  Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 1 dim (forts.)
0.17.00 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon / Veilovene - Oppsummering 0.23.30 Eks: Gitt akselerasjon som funksjon av tiden, finn hastighet og posisjon (forts.) 0.32.55 Eks: Gitt akselerasjon som funksjon av tiden, finn hastighet og posisjon - Simulering 0.38.00 Oppgave 2.4 e) 0.40.40 Graf-betraktninger


MatRIC Logo