SimReal: Realfag - Fysikk - Streaming - Per Henrik Hogstad UiA Logo   
   K03  Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 2,3 dim
0.48.40 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon / Veilovene 1 dim - Oppsummering 0.50.40 Vektorer 1.16.45 Vektorer - Simulering - Bil Stempel 1.23.00 Hastighets-vektor - Vektor-derivasjon 1.30.35 Akselerasjons-vektor (Obs: Feil i tidsrommet 1.32.47-1.33.50 - Korrigert ved tidspunkt 1.46.20) 1.38.20 Simulering av hastighets- og akselerasjons-vektor 1.42.40 Simulering av partikkelbevegelse 1.46.20 Akselerasjons-vektor (korrigering) 1.48.00 Veilovene 1,2,3 dim 1.56.20 Eks: Gitt akselerasjon, finn hastighet og posisjon

   
   K03  Posisjon / Hastighet / Akselerasjon - 2,3 dim (forts.) + K05 Newtons lover
0.14.30 Posisjon / Hastighet / Akselerasjon / Veilovene - 1,2,3 dim - Oppsummering 0.25.20 Eks: Gitt akselerasjon, finn hastighet og posisjon (forts.) 0.36.40 Eks: Gitt hastighet, finn akselerasjon og posisjon 0.48.40 Eks: Gitt hastighet, finn akselerasjon og posisjon - Simulering 0.56.00 Simulering: Skrått kast / Fritt fall 1.17.00 Skrått kast 1.23.00 K05 Newtons lover 1.39.40 Newtons gravitasjonslov - Tyngde 1.47.20 Varierende masse - Strikkhopp 1.50.50 Fritt fall i verdens største vakumkammer 1.55.05 Hopp uten fallskjerm


MatRIC Logo