SimReal: Realfag - Fysikk - Streaming - Per Henrik Hogstad UiA Logo   
   K05  Newtons lover
1.23.00 Newtons lover 1.39.40 Newtons gravitasjonslov - Tyngde 1.47.20 Varierende masse - Strikkhopp 1.50.50 Fritt fall i verdens største vakumkammer 1.55.05 Hopp (fra fly, 7620 m) uten fallskjerm

   
   K05  Newtons lover (forts.)
0.16.10 Newtons første, andre og tredje lov (repetisjon) 0.29.00 Bruk av Newtons lover - Strategi 0.32.20 Eks: En kloss på et bord 0.47.10 Eks: To klosser på et bord 1.17.20 Eks: Akselerometer 1.38.20 Eks: Akselerasjon av en ballong i en bil 1.43.40 Eks: Lodd, trinse, kloss og bord

   
   K05  Newtons lover (forts.)
0.19.00 Newtons lover - Strategi - Oppsummering 1.19.20 Eks: Bilmotor som henger i tre kjettinger 0.43.30 Eks: Atwoods maskin 0.47.30 Eks: Talje 0.55.00 Friksjon 0.57.00 Sirkelbevegelse 0.59.50 Kjøring i flat kurve - Friksjon 1.00.45 Kjøring i dosert kurve - Uten friksjon 1.17.30 Sirkelbevegelse med konstant banefart


MatRIC Logo