SimReal: Realfag - Fysikk - Streaming - Per Henrik Hogstad UiA Logo   
   K08  Massesenter og bevegelsesmengde
1.19.40 Massesenter - Def 1.25.50 Massesenter - Simulering 1.31.20 Newtons 2.lov på utvidet form F = macm 1.34.25 Massesenter - Diskret massefordeling (Punktpartikler massefordeling) - Def 1.42.10 Massesenter - Diskret massefordeling (Punktpartikler massefordeling) - Eks 1 1.46.30 Massesenter - Diskret massefordeling (Punktpartikler massefordeling) - Eks 2 1.53.40 Massesenter - Kontinuerlig massefordeling - Def

   
   K08  Massesenter og bevegelsesmengde(forts.)
0.16.00 Massesenter - Def (repetisjon) 0.20.15 Simulering: Massesenter til et punktpartikkelsystem 0.21.55 Simulering: Astrofysikk 0.24.40 Massesenter - Diskret og kontinuerlig massefordeling - Def (repetisjon) 0.31.20 Eks: Massesenter i en trekant 0.51.00 Bevis av Newtons 2.lov på utvidet form F = macm 1.19.00 Bevegelsesmengde - Def 1.29.30 Bevegelsesmengde - Eks 1.41.20 Bevegelsesmengde - Simulering: Kollisjon mellom to partikler 1.44.35 Simulering: Biljard-kuler


MatRIC Logo