SimReal: Realfag - Fysikk - Streaming - Per Henrik Hogstad UiA Logo   
   K09  Rotasjon
1.47.20 Vinkler - Grader / Radianer 1.55.45 Simulering: Vinkler

   
   K09  Rotasjon (forts. 1)
0.16.50 Vinkelhastighet / Vinkelakselerasjon / Rotasjonsligninger - Def 0.37.05 Eks: Gitt kontant vinkelhastighet, finn vinkel 0.43.00 Eks: Gitt konstant vinkelakselerasjon, finn vinkelhasighet og vinkel - Simulering 0.49.00 Eks: Gitt variabel vinkelakselerasjon, finn vinkelhasighet og vinkel 0.55.05 Sammenheng mellom hastighet, vinkelhastighet og vinkelakselersjon 1.17.00 Tangentiell og radiell vinkelakselerasjon 1.20.00 Simulering: Vinkelhastighet / Vinkelakselerasjon 1.24.00 Eks: Sykkel-kjede 1.32.00 Eks: Flypropell m/simulering 1.44.00 Vinkelhastighet som vektor

   
   K09  Rotasjon (forts. 2)
0.10.45 Vinkelhastighet / Vinkelakselerasjon / Rotasjonsligninger - Rep 0.21.20 Vinkelhastighet og vinkelakselerasjon som vektor 0.38.30 Sykloide m/simulering 1.29.45 Rullende hjul - Oppsummering 1.38.30 Arbeid / Energi

   
   K09  Rotasjon (forts. 3)
0.16.10 Rotasjon - Oppsummering 0.25.30 Rotasjonsenergi 0.39.40 Eks: Rotasjon av en partikkel rundt en akse 0.45.25 Eks: Rotasjon av tre partikler rundt en akse 0.59.30 Treghetsmomentet til en lang tynn stav om en akse gjennom et endepunkt 1.27.00 Treghetsmomentet til en lang tynn stav om en akse gjennom midtpunktet 1.34.50 Treghetsmomentet til en sylinder om senteraksen

   
   K09  Rotasjon (forts. 4)
0.16.50 Rotasjon / Treghetsmoment - Oppsummering 0.22.00 Parallellakseteoremet - Teorem 0.37.25 Parallellakseteoremet - Eks: Stav / Skive m/simulering 0.47.50 Normalakseteoremet - Teorem 0.55.00 Normalakseteoremet - Eks: Skive m/simulering


MatRIC Logo