SimReal: Realfag - Fysikk - Streaming - Per Henrik Hogstad UiA Logo   
   K10  Rotasjonsdynamikk
1.21.00 Kraftmoment - Def (eks med vektstang) 1.31.00 Kraftmoment som vektor - Def 1.41.25 Kraftmoment som vektor - Simulering 1.42.50 Kraftmomentberegninger - Strategi 1.53.30 Eks: Skiftnøkkel

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 1)
0.17.15 Eks: To roterende hjul 0.38.00 Kraftmomentloven (sammenheng mellom kraftmoment og vinkelakselerasjon) 0.50.15 Eks: Trinse med lodd 1.43.50 Eks: Lodd, trinse, kloss og bord

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 2)
0.16.15 Eks: Lodd, trinse, kloss og bord (forts.) 0.39.20 Kraftmomentloven mht massesenteret 1.20.30 Eks: Jo-Jo 1.37.40 Kraftmomentloven mht en vilkårlig akse 1.47.50 Eks: Jo-Jo

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 3)
0.17.30 Rotasjonsdynamikk - Repetisjon 0.27.00 Eks: Roterende hjul med trekksnor - Med friksjon 1.33.00 Eks: Roterende hjul med trekksnor - Uten friksjon 1.52.00 Eks: Rulling av hjul opp en kant

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 4)
0.26.55 Rotasjonsdynamikk - Repetisjon 0.32.20 Eks: Lodd, to trinser, kloss og bord 1.23.00 Rotasjonsenergi 1.32.50 Eks: Massiv kule, massiv sylinder, hul kule, hul sylinder 1.51.30 Angulært moment - Spinn

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 5)
0.18.50 Angulært moment (forts.) 0.34.20 Spinn-satsen - Fast akse 0.50.30 Spinn-satsen - Vilkårlig akse - Roterende hjul 1.25.30 Video: Kunstløp på skøyter 1.27.00 Eks: Ballerina 1.37.55 Eks: Nøytronstjerne 1.48.10 Eks: Clutch-system

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 6)
0.20.20 Rotasjonsdynamikk - Rep 0.32.40 Dør + Kule m/simulering 1.18.00 Eks: Skive - Angulært moment - Spinn 1.37.50 Eks: Helikopter-styring 1.43.00 Gyroskop - Video

   
   K10  Rotasjonsdynamikk (forts. 7)
0.17.30 Spinnsatsen - Rep 0.35.15 Eks: Person på roterende skive, roterende hjul


MatRIC Logo