SimReal: Realfag - Fysikk - Streaming - Per Henrik Hogstad UiA Logo   
   K14  Periodisk bevegelse
0.17.00 Enkel harmonisk bevegelse (SHM) 0.33.00 Eks: Ultralyd 0.40.00 SHM - Eksperimentell bestemmelse av SHM-ligning vha sirkelbevegelse

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.10.00 SHM - Posisjon/Hastighet/Akselerasjon 0.38.00 Matematisk utledning av SHM-ligning

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.10.00 SHM - Rep 0.16.30 SHM - Eks 0.26.15 SHM - Energi 0.26.15 SHM - Flere relasjoner 0.43.00 SHM - Eks

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.09.00 SHM - Eks (forts.) 0.20.00 Vertikal SHM 0.40.00 Vertikal SHM - Eks: Støtdemper i bil 0.26.15 SHM - Flere relasjoner 0.43.00 SHM - Eks

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.12.00 SHM - Rep 0.22.30 Sirkulær SHM 0.41.45 Matematisk pendel 0.26.15 SHM - Flere relasjoner 0.43.00 SHM - Eks

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.12.00 SHM - Rep 0.22.30 Sirkulær SHM 0.41.45 Matematisk pendel

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.09.00 Matematisk pendel (forts.) 0.16.00 Fysisk pendel 0.30.00 Spesialtilfeller av Matematisk pendel 0.40.00 Hull i jorden

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.12.00 SHM - Rep 0.20.00 Hull i jorden (forts.) 0.16.00 Fysisk pendel 0.30.00 Spesialtilfeller av Matematisk pendel 0.40.00 Hull i jorden

   
   K14  Periodisk bevegelse (forts.)
0.09.00 Dempede svingninger 0.16.00 Tvungne svingninger 0.27.00 Eks: Ordinær eksamen 2014 Oppg 2 0.30.00 Spesialtilfeller av Matematisk pendel 0.40.00 Hull i jorden


MatRIC Logo