SimReal: Realfag - Fysikk - Streaming - Per Henrik Hogstad UiA Logo   
   K15  Mekaniske bølger
0.11.00 Bølger generelt 0.16.00 Mekaniske bølger 0.25.30 Transverselle og longitudinelle bølger 0.27.00 Periodiske bølger 0.40.00 Hull i jorden / Partikkel slippes ned i et hull gjennom jorden (SHM)

   
   K15  Mekaniske bølger (forts.)
0.09.00 Bølgefunksjon 0.32.00 Bølgefunksjon - Eks: Bølger på en snor 0.47.00 Bølgeligning - Partiell derivasjon

   
   K15  Mekaniske bølger (forts.)
0.12.00 Bølgefunksjon - Rep 0.20.00 Bølgeligning (forts.) 0.35.00 Bølgeligning - Eks: Bølger på en snor 0.37.30 Bølgeligning - Eks: Bølger på en vertikal snor med lodd 0.45.00 Bølgeligning - Eks: Lydbølgehastighet i luft 0.49.00 Bølgeligning - Eks: Lydbølgehastighet i stål 0.49.00 Energi i bølger

   
   K15  Mekaniske bølger (forts.)
0.09.30 Superposisjon 0.18.45 Antirefleksjon 0.35.00 Stående bølger 0.25.00 Svevning 0.27.00 Svevning på piano 0.29.00 Matematisk beskrivelse av stående bølge 0.32.00 Normale svingninger på en streng (musikk-instrument) 0.36.00 Overtoner 0.36.00 Overtoner - Piano 0.40.30 Bestemmelse av lyshastigheten vha en mikrobølgeovn


MatRIC Logo