Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Video][Streaming]
	 001 Hastighet / Akselerasjon - Rettlinjet 
	 002 Derivasjon / Integrasjon    
	 003 Diff.lign. - Beskrivelse av prosessendring   
	 004 Gjennomsnittshastighet     
	 005 Omgjøring av enheter     
	 006 Derivasjon  
	 007 Integrasjon    
	 008 Derivasjon - Integrasjon 
 
	 009 Momentanhastighet   
	 010 Momentanakselerasjon   

	 011 Eks 2.1 [1/8] - Oppgave 
	 012 Eks 2.1 [2/8] - Posisjon
	 013 Eks 2.1 [3/8] - Hastighet
	 014 Eks 2.1 [4/8] - Akselerasjon
	 015 Eks 2.1 [5/8] - Oppsummering
	 016 Eks 2.1 [6/8] - SimReal
	 017 Eks 2.1 [7/8] - Mathcad
	 018 Eks 2.1 [8/8] - LMS

	 019 Eks 2.2 [1/7] - Oppgave   
	 020 Eks 2.2 [2/7] - Posisjon   
	 021 Eks 2.2 [3/7] - Hastighet   
	 022 Eks 2.2 [4/7] - Akselerasjon   
	 023 Eks 2.2 [5/7] - Oppsummering   
	 024 Eks 2.2 [6/7] - Simreal  
	 025 Eks 2.2 [7/7] - Mathcad 
  
	 026 Veilovene  
	 027 Veilovene - Konstant akselerasjon 
	 028 Veilovene - Oppsummering 
	 029 Diagram

	 030 Eks 2.3 [1/3] - Oppgave 
	 031 Eks 2.3 [2/3] - SimReal
	 032 Eks 2.3 [3/3] - Mathcad

	 033 Eks 2.4 [1/5] - Oppgave
	 034 Eks 2.4 [2/5] - Akselerasjon
	 035 Eks 2.4 [3/5] - Hastighet
	 036 Eks 2.4 [4/5] - Posisjon
	 037 Eks 2.4 [5/5] - Mathcad

	 038 Eks 2.5 [1/3] - Oppgave
	 039 Eks 2.5 [2/3] - Akselerasjon
	 040 Eks 2.5 [3/3] - Posisjon

	 041 Eks 2.6 [1/7] - Oppgave
	 042 Eks 2.6 [2/7] - a) Akselerasjon
	 043 Eks 2.6 [3/7] - a) Hastighet
	 044 Eks 2.6 [4/7] - a) Posisjon
	 045 Eks 2.6 [5/7] - b) Bilen snur
	 046 Eks 2.6 [6/7] - c) Tilbake i origo
	 047 Eks 2.6 [7/7] - Mathcad

     048 Hastighet som vektor
     049 Akselerasjon som vektor

	 050 Velocity
	 051 Acceleration

	 100 Video

MatRIC Logo