Hastighet - Akselerasjon UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
På forrige side utledet vi de såkalte veilovene eller bevegelseslignignene.
På denne siden vises hvordan disse lovene forenkles når akselerasjonen a er kontant.
Med konstant akselerasjon, kan integralet i uttrykket for hastigheten beregnes og vi får:
v = v0 + at

Dette uttrykket for hastigheten v kan vi sette inn i den andre veiloven og vi får:
s = s0 + 1/2at2


Grafen til høyre viser et typisk s,v,a,t diagram:
Akselerasjonen er konstant (horisontal linje (grønn)), skjærer 2.aksen i høyde a.
Hastigheten er rett linje med stigningstall a (blå linje), skjærer 2.aksen i høyde v0.
Posisjonen er en parabel (rød kurve), skjærer 2.aksen i høyde s0.
Merk: 2.aksen har ulike enheter for henholdsvis s, v og a.