Hastighet - Akselerasjon (Rettlinjet) UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
En oppsummering:

Øverst til venstre innrammet definisjon av hastighet og akselerasjon.
Nederst til venstre innrammet veilovene (bevegelsesligningene).
Nederst til høyre spesialtilfellet av veilovene når akselerasjonen a er konstant.
Øverst til høyre et skjema som viser når vi foretar henholdsvis derivasjon og integrasjon i forbindelse med s,v,a beregninger.