Hastighet - Akselerasjon (Rettlinjet) UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
En bil kj°rer langs en rett vei (x-aksen).
Bilen passerer origo med hastigheten v0 = 4.0 m/s ved tiden t = 0.
Akselerasjonen er konstant a = 2.0 m/s2.
Beregn bilens hastighet og posisjon etter 5.0 sekunder.

Siden akselerasjonen er konstant, kan vi benytte veilovene for konstant akselerasjon:
v = v0 + at
s = s0 + 1/2at2

Innsetting i disse to sistnevnte ligningene gir:
v(5.0s) = 14m/s
s(5.0s) = 45mPartikkel