Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Video][Streaming]
	 001 Newtons lover - Innledning 
	 002 Newtons 3 lover
	 003 Newtons 3 lover - Konstant masse
	 004 Systemer med varierende masse - Eksempler

	 005 Notasjon

	 006 Tyngde    - Definisjon
	 007 Tyngde    - Newtons gravitasjonslov

	 008 Kasse     - [1,1]  - Bestem kraft på kasse fra bord
	 009 Kasse     - [1,2]  - Bestem kraft på kasse fra bord
	 010 Kasse     - [1,3]  - Bestem kraft på kasse fra bord
	 011 Kasse     - [2,1]  - Bestem kraft på kloss-system fra bord
	 012 Kasse     - [2,2]  - Bestem kraft på kloss-system fra bord
	 013 Kasse     - [2,3]  - Bestem kraft på kloss-system fra bord
	 014 Kasse     - [2,4]  - Bestem kraft på kloss-system fra bord
	 015 Kasse     - [2,5]  - Bestem kraft på kloss-system fra bord
	 016 Kasse     - [2,6]  - Bestem kraft på kloss-system fra bord
	 017 Kasse     - [2,7]  - Bestem kraft på kloss-system fra bord
	 018 Kasse     - [2,8]  - Bestem kraft på kloss-system fra bord
	 019 Kasse     - [2,9]  - Bestem kraft på kloss-system fra bord
	 020 Kasse     - [2,10] - Bestem kraft på kloss-system fra bord

	 021 Turn     - [1,1] 
	 022 Turn     - [1,2] 
	 023 Turn     - [1,3]
	 024 Turn     - [2,1] 
	 025 Turn     - [2,2] 
	 026 Turn     - [2,3] 
	 027 Turn     - [2,4] 
	 028 Turn     - [2,5]
	 029 Turn     - [2,6]

	 030 Bilmotor   - [1,1] 
	 031 Bilmotor   - [1,2]
	 032 Bilmotor   - [1,3]
	 033 Bilmotor   - [1,4]
	 034 Bilmotor   - [1,5}
	 035 Bilmotor   - [1,6]

	 036 Akselerometer - [1,1]
	 037 Akselerometer - [1,2]
	 038 Akselerometer - [1,3]

	 039 Friksjon   - [1,1] - Statisk / Glidende
	 040 Friksjon   - [1,2] - Tabell

	 041 Sirkelbevegelse med konstant banefart 1
	 042 Sirkelbevegelse med konstant banefart 2 
 
	 043 Konisk pendel

	 044 Flat kurve  - Friksjon
	 045 Dosert kurve - Ingen friksjon

	 046 Vertikal sirkelbevegelse

     047 Strikkhopp

     100 Video

MatRIC Logo