Newtons lover UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi har en kloss med masse m og tyngde G = mg.
Klossen ligger i ro på et bord.
Vi skal bestemme kraften på klossen fra bordet

Når vi skal benytte Newtons lover, starter vi med å velge et system som vi skal anvende disse lovene på.
Vi velger klossen som vårt system, siden oppgaven går ut på å bestemme en av kreftene som virker på denne klossen.