Newtons lover UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Etter at vi har valgt vårt system, er neste punkt å tegne inn alle ytre krefter som virker på dette systemet.
Med ytre krefter mener vi krefter som har sin opprinnelse utenfor systemet.
Blant ytre krefter hører altså ikke til krefter som virker innbyrdes mellom deler av vårt valgte system.

For å bestemme ytre krefter gjør vi følgende:

1:
Velg alle fjernkrefter (dvs ikke-kontaktkrefter som virker på systemet).
Av slike fjernkrefter finnes her bare en, nemlig tyngden G (kraften på klossen fra jorda).
Vi tegner inn denne tyngdekraften G som en vektor pekende vertikalt nedover og med startpunkt i klossens massesenter (midt i klossen).

2:
Gå rundt det systemet vi har valgt for å se hvor systemet er i kontakt med omgivelsene.
Vårt valgte system (klossen) er i kontakt med omgivelsene kun ett sted, nemlig ved bordet.
Bordet kan kun 'dytte' normalt på klossen (når klossen ligger i ro), dvs kraften (kalt normalkraften N) på klossen fra bordet representeres vha en vektor pekende vertikalt oppover.
Normalkraftens angrepspunkt er litt inn på klossen midt på klossens kontaktflate med bordet.