Newtons lover UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi har to klosser med masse m1 og m2 , samt tyngde G1 = m1 g og G2 = m2 g henholdsvis.
Klossene ligger oppå hverandre i ro på et bord.
Vi skal bestemme kraften på dette kloss-systemet fra bordet

Når vi skal benytte Newtons lover, starter vi med å velge et system som vi skal anvende disse lovene på.
Vi velger de to klossene tilsammen som vårt system, siden oppgaven går ut på å bestemme en av kreftene som virker på dette kloss-systemet.