Newtons lover UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vi skal forsøke å lage en enkel innretning til å bestemme akselerasjonen til en bil.
Vi antar at bilen har konstant akselerasjon under forsøket.

Inne i bilen henger vi et lodd med masse m i taket.
Hvis bilen kjører med jevn fart, vil lodde henge vertikalt.
Hvis bilen akselererer fremover (øker farten) vil lodde bli 'hengende etter' ved at snoren som loddet henger i danner en gitt vinkel beta med vertikalen.
Vi skal vise at vi kan bestemme bilens akselerasjon ved kun å måle denne vinkelen (uavhengig av loddets masse).

Vi velger et system, her loddet.