Newtons lover UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Når to legemer glir mot hverandre (eller forsøker å gli mot hverandre) vil det som oftest virke krefter mellom disse to legemene som forsøker å hindre denne glidningen. Slike krefter kaller vi friksjon.

La oss tenke oss at vi har en kloss som ligger i ro på et horisontalt bord.
Så lenge klossen ligger i ro og vi ikke forsøker å flytte på klossen, vil det ikke være noen friksjonskrefter mellom kloss og bord. Det vil virke vertikale krefter mellom kloss og bord. Det vil virke en vertikal kraft N på klossen fra bordet. Hvis en slik kraft ikke virket, ville tyngen av klossen være den eneste ytre kraft som virker på klossen og iflg Newtons 2.lov vil da klossen måtte ha en vertikal akselerasjon og dette er en selvmotsigelse siden klossen ligger i ro.
Motkraften til N vil være en kraft på bordet fra klossen og iflg Newtons 3.lov vil denne kraften være motsatt like stor som N.

La oss nå tenke oss at vi forsøker å dytte på klossen med en horisontal kraft, men uten at vi lykkes i å flytte klossen.
Kraften K på klossen fra bordet må nå ha en horisontalkomponent. Hvis dette sistnevnte ikke var tilfelle, ville vår horisontale dyttekraft være den eneste ytre horisontale kraften som virker på klossen og iflg Newtons 2.lov skulle da klossen få en horisontal akselerasjon, hvilket er en selvmotstigelse siden klossen fortsatt ligger i ro. Denne horisontalkomponenten til K kalles for friksjon (her statisk friksjon siden klossen fortsatt ligger i ro). Friksjonskraften må virke i motsatt retning av vår pådyttede horisontale kraft.

Hvis vi nå øker vår pådyttede kraft, men fortsatt uten å lykkes i å flytte klossen, må også friksjonskraften øke (hvis ikke, vil iflg Newtons 2.lov klossen få en akselerasjon).
Dette betyr at altså at den statiske friksjonskraften øker.

Hvis vår pådyttede kraft blir så stor at klossen begynner å gli, viser eksperimenter at friksjonskraften som oftest nå er litt mindre enn den maksimale statiske friksjonen (friksjonen som vi har like før klossen begynner å gli). Friksjonen når klossen glir kalles glidende friksjon og viser seg å være tilnærmet proporsjonal med normalkraften (normalkomponenten av kraften på klossen fra bordet). Proporsjonalitetskonstanten betegnes ofte med den greske bokstaven my og kalles friksjonskoeffisienten.