Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Massesenter 
	 002 Balansepunkt 
	 003 Akselerasjon til et utstrakt legeme 
	 004 Akselerasjon til massesenter
	 005 Akselerasjon til massesenter/vilkårlig punkt 
	 006 Akselerasjon til sammensatt legeme 
	 007 Definisjon av massesenter
	 008 Eksempel 1 - Distinkte punktmasser    - To punktmasser på x-aksen	
	 009 Eksempel 2 - Distinkte punktmasser    - To punktmasser i xy-planet
	 010 Eksempel 3 - Kontinuerlig massefordeling - Trekant i xy-planet
	 011 Kinetikk for system av partikler
	 012 Bevaring av bevegelsesmengde

	 013 Center of Mass

MatRIC Logo