Fysikk UiA Logo
[Forrige][Neste] [ppt][pdf][Streaming]
	 001 Rotasjon  
	 002 Vinkel - Vinkelhastighet - Vinkelakselerasjon 
	 003 Rotasjonsligninger
	 004 Rotasjon med konstant vinkelakselerasjon  
	 005 Hastighet- og akselerasjons-relasjoner  
	 006 Sykloide 1 
	 007 Sykloide 2
	 008 Hjul som ruller uten å gli - Hastighet
	 009 Hjul som ruller uten å gli - Akselerasjon
	 010 Hjul som ruller uten å gli - Akselerasjon - Noen ekstrabetraktninger [1/3]
	 011 Hjul som ruller uten å gli - Akselerasjon - Noen ekstrabetraktninger [2/3]
	 012 Hjul som ruller uten å gli - Akselerasjon - Noen ekstrabetraktninger [3/3]
	 013 Rotasjonsmekanisme - Eks: Stempel og stag [1/4]
	 014 Rotasjonsmekanisme - Eks: Stempel og stag [2/4]
	 015 Rotasjonsmekanisme - Eks: Stempel og stag [3/4]
	 016 Rotasjonsmekanisme - Eks: Stempel og stag [4/4]
	 017 Vinkelhastighet som vektor 1
	 018 Vinkelhastighet som vektor 2
	 019 Hastighets- og akselerasjons-vektorer
	 020 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser
	 021 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser - Hastighet 1
	 022 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser - Hastighet 2
	 023 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser - Hastighet 3
	 024 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser - Akselerasjon 1
	 025 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser - Akselerasjon 2
	 026 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser - Akselerasjon 3
	 027 Bevegelse relativt til translerende / roterende akser - Akselerasjon 4
	 028 Flypropell
	 029 Sykkel
	 030 Kinetisk rotasjonsenergi - Treghetsmoment
	 031 Treghetsmoment
	 032 Treghetsmoment til en del ulike legemer
	 033 Kabelvinding
	 034 Treghetsmoment til en stav
	 035 Treghetsmoment til en sylinder
	 036 Treghetsmoment til en kule
	 037 Parallellakse-teoremet
	 038 Parallellakse-teoremet - Eksempel 1
	 039 Parallellakse-teoremet - Eksempel 2
	 040 Normalakse-teoremet
	 041 Normalakse-teoremet  - Eksempel 1

MatRIC Logo