Rotasjon UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
De fleste er vant til å måle vinkelstørrelser i grader.
360 grader svarer til en hel omdreining, 180 grader en halv omdreining, 90 grader rett vinkel osv.
I mange situasjoner er det mer hensiktsmessig å måle vinkler på en annen måte, nemlig ved såkalt absolutt vinkelmål.

En vinkel i absolutt vinkelmål (målt i radianer) defineres som buelengden s delt på radien r.
Heldigvis viser det seg at denne måten å måle vinkler på er uavhengig av radien r, endres r (f.eks. dobling av r), så endres (her dobles) også s på samme måten slik at forholdet mellom disse er konstant. Hvis dette ikke hadde vært tilfelle, ville denne måten å måle vinkler på vært uhensiktsmessig (for ikke å si umulig).
Ved en hel runde vil s være lik 2*Pi*r. Dette delt på r gir oss 2*Pi.
En hel runde (det vi tidligere kalte 360 grader) svarer nå til det absolutte vinkelmålet 2*Pi.
En halv runde (180 grader) svarer til Pi, en kvart runde (90 grader eller en rett vinkel) svarer til Pi/2.
Absolutt vinkelmål er egentlig et ubenevnt tall, men det er vanlig å si at vinklene måles i såkalte radianer.

Vinkelhastighet defineres som den deriverte mht tiden av denne vinkelen.
Vinkelhastighet har enhet rad/s eller s^-1.

Vinkelakselerasjon definers som den deriverte mht tiden av denne vinkelhastigheten.
Vinkelakselerasjon har enhet rad/s^2 eller s^-2.Vi ser at definisjonene av vinkel, vinkelhastighet og vinkelakselerasjon er analoge med definisjonene av henholdsvis posisjon, hastighet og akselerasjon ved lineær bevegelse fra kap 2.