Rotasjon UiA Logo

[Hovedmeny][Forrige][Neste] [Video/Sim]
Vinkelhastighet w kan vi definere som en vektor med retning bestemt vha høyrehåndsregelen (se fig).
Hastighetsvektoren vil da være kryssproduktet mellom vinkelhastighetsvektoren w og posisjonsvektoren r (kontroller lengde og retning).Rotasjon